De Raad beschrijft in het rapport Over de Grens dat zij van mening is dat niet alleen in de zichtbare 4 P’s gewerkt moet worden aan inclusie, maar ook in de onzichtbare onderliggende waarden, missie en doelstellingen van de instellingen. Want zo stelt de Raad: “Gebeurt dit niet, dan krijgen mensen geen werkelijke ruimte om zichzelf te zijn, met het risico dat ze de organisaties aan de achterkant weer verlaten, of zich handhaven zonder zich uit te spreken.”

Gedachtegoed Code D&I

Het naleven van de Code D&I bevordert een veilige werkomgeving en dus het voorkomen van én adequaat optreden bij grensoverschrijdend gedrag. Ook draagt het toepassen van de Code bij aan het behoud van werk en doorstroommogelijkheden van divers personeel, omdat ze zichzelf kunnen zijn en dezelfde kansen krijgen om te floreren. Hiermee voorkom je het zogeheten draaideureffect. Wie de Code toepast, stimuleert de veiligheids(beleving) als onderdeel van het inclusiebeleid. Dat komt mede door het fundament van de Code dat gestoeld is op:

  • Respect voor de ander
  • Gelijkwaardigheid
  • Toegankelijkheid
  • Veiligheid

Werken aan nieuwe normen

De Code D&I bestaat uit een procesmatige aanpak om diversiteit en inclusie te bevorderen en pleit ook om gericht te werken aan de 4 P’s (programma, publiek, personeel en partners). Daarnaast deelt en wijst de Code op inzichten en mechanismen die uitsluiting, discriminerend en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de hand werken. Diversiteit kan alleen plaatsvinden als er sprake is van inclusie. De (on)bewuste norm binnen een organisatie die vaak gezet wordt door de dominante groep heeft namelijk impact op degene die niet tot die groep behoort.

Uitsluiting en ongewenst gedrag op de werkvloer gebeurt vaak op basis van iemands zichtbare verschillen, zoals huidskleur, sekse, zichtbare beperking etc. Maar ook vanwege iemands onzichtbare verschillen, zoals taal(gebruik), manier van denken, financiële status, seksuele geaardheid etc. Deze tips en inzichten komen terug in de handvatten die de Code ter ondersteuning en lering aanbiedt via handreikingen, trainingen, artikelen en het uitlichten van praktijkvoorbeelden.

Rol van de drie Codes

In het rapport adviseert de raad cultuurinstellingen om scherp te blijven op het naleven en toepassen van de Code Diversiteit & Inclusie. Dat geldt ook voor de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code Cultuur. De drie Codes staan voor én dragen bij aan een gezonde, veilige, relevante en veerkrachtige cultuursector.

Lees verder

Deel dit artikel