De meerwaarde van D&I is onderzocht én bekend. Toch krijgen veel professionals reacties als ‘’kwaliteit staat voorop’’ of ‘’diversiteit moet geen prioriteit zijn’’.  

Hoe werkt weerstand?

‘Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt’. Deze uitspraak van Albert Einstein geeft weer dat je uit je comfortzone moet stappen als je het verschil wilt maken. Werken aan diversiteit en inclusie gaat gepaard met verandering: aangepast beleid, een uitgebreider personeelsbestand, mogelijke aanpassingen in dagelijkse werkzaamheden. Het is dus een natuurlijk onderdeel van het veranderproces. Vanuit de theorie wordt regelmatig verwezen naar de rouwcurve van Elisabeth Kübler-Ross: van ontkenning naar acceptatie. In de praktijk is dit meestal geen chronologisch traject, mensen kunnen per D&I-onderdeel of periode wisselen van standpunt.

Verander curve: een gebogen lijn die eerst stagneert, dan omlaag valt en dan omhoog. Links staat de as 'energie' met een pijl omhoog, rechts staat de as 'tijd' met een pijl rechts.
Een eenvoudige versie van de verandercurve, hier zijn vele varianten op te vinden.

De redenen voor weerstand kunnen verschillen.

Rosabeth Moss Kanter, professor aan Business Administration op Harvard Business School, noemde de 10 meest voorkomende redenen voor weerstand bij een verandering in organisaties:

 1. Verlies van controle
 2. Onzekerheid
 3. Verrassingen
 4. Onnodig doorbreken van routines
 5. Gezichtsverlies
 6. Twijfel over eigen kunde
 7. Verandering is meer werk
 8. Onvoorziene neveneffecten
 9. Oude frustraties die op komen drijven
 10. De negatieve gevolgen kunnen echt zijn

Zo ga je om met weerstand

Zoals met alle D&I-vraagstukken geldt ook voor weerstand: er is géén one size fits all. Hier zijn drie tips om je op weg te helpen.

Tip 1: Zet interne communicatie gericht in

Benader collega’s ook als ‘klant’ in je communicatie. Neem hen mee in je stappenplan en benader dit vanuit verschillende belangen. De communicatie naar het bestuur zal anders zijn dan naar collega’s op de werkvloer. Benut daarbij de redenen voor weerstand in dit artikel om twijfels te verminderen.

Als BIS-instelling moet je je middels de Code verantwoorden richting de subsidieverstrekkers, maar soms werkt inspelen op intrinsieke motivatie beter: het bestaansrecht van de organisatie, écht een plek zijn voor iedereen. Een inclusieve organisatie is namelijk voordelig voor iederéén.

Tijdens de training ‘De Code en Ik’ deelden professionals een aantal praktijkinzichten:

 • Organiseer een kick-off en bespreek samen verwachtingen en stappen.
 • Maak het klein in je uitleg. De termen diversiteit en inclusie kunnen abstract en groot voelen voor collega’s. Pak dan telkens een concreet onderdeel uit je plan om door te voeren.
 • Weerstand tegen een bepaald project? Noem het een pilot. Zo benadruk je innovatie. Mensen hebben zo het gevoel dat het niet gelijk vast staat.

Tip 2: Zoek bondgenoten

Wanneer je veel weerstand ervaart kun je je gedemotiveerd voelen. Ontstaat er een energielek door alle negatieve reacties? Focus je dan op de collega’s die wél enthousiast zijn over diversiteit en inclusie. Bespreek met hen je plan van aanpak, kijk wat het laaghangend fruit is om verbeteringen toe te passen, en geef elkaar structureel feedback.

Maak ook gebruik van netwerken buiten je organisatie om ervaringen en kennis uit te wisselen. Zo vinden marketeers elkaar via de Facebookgroep ‘Include Now’. Er worden ook weer volop live events georganiseerd waar je andere D&I-professionals kunt ontmoeten, bekijk hier de agendapagina.

Tip 3: Geef het tijd

Zonder wrijving geen glans! De weg naar een diverse en inclusieve organisatie is een kwestie van geduld. Zorg dat de mensen die in de weerstand zitten ook ruimte krijgen om te gewoonten aan en af te leren. Schakel bijvoorbeeld een externe trainer in om dit te begeleiden. Een setting waarin men zich comfortabel voelt zorgt voor meer openheid voor nieuwe ideeën en verandering.

Welke inzichten uit hebben jou geholpen in omgang met weerstand? Laat het ons weten via social media of via het contactformulier hieronder.

Deel dit artikel