Stap 1: Weet waar je staat

Krijg zicht in de onbewuste vooroordelen (unconscious bias) en onbewuste onwetendheid van jezelf en jouw organisatie:

Stap 2: Integreer diversiteit en inclusie in je visie

Integreer diversiteit en inclusie in de missie, visie en doelstellingen van jouw organisatie.

 • Maak expliciet waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om te werken aan diversiteit en inclusie. Betrek daarbij iedereen binnen de organisatie.
 • Schets in de visie duidelijk in welk werkveld jouw organisatie actief is en hoe jullie tot de omgeving verhouden als het gaat om diversiteit en inclusie.  

Stap 3: Creëer commitment en draagvlak

Werken aan diversiteit en inclusie vereist draagvlak en persoonlijk commitment bij de gehele organisatie:

 • Betrek de hele organisatie bij de reflectie, de visie, het plan van aanpak en het veranderproces.
 • Laat zien dat je er mee bezig bent en spreek je uit welke stappen je hebt genomen en nog gaat zetten.
 • Agendeer het onderwerp tijdens reguliere overleggen.

Stap 4: Maak een plan van aanpak

Maak het plan van aanpak op basis van de vier P’s: programma, publiek, personeel en partners. Formuleer voor alle P’s waar je nu staat, wat de gewenste situatie is en wat daarvoor nodig is.

 • Het format Plan van Aanpak van Diversiteit in Bedrijf helpt je op weg.
 • Bepaal de acties die nodig zijn om jouw doelstellingen te bereiken.
 • Deel deze acties intern en extern via website, nieuwsbrief, social media etc.

Stap 5: Monitor en evalueer

Monitor de voortgang en resultaten en leg daar verantwoording over af. Sharing is caring.

 • Wees open en deel de uitkomsten niet alleen met de organisatie, maar ook publiekelijk.
 • Voer regelmatig evaluatiegesprekken, ook bijvoorbeeld met het bestuur, de Raad van Toezicht en individuele medewerkers.
 • Manage de doelstellingen op de vier P’s in samenhang. En richt je niet alleen op harde cijfers (aantallen), maar ook ‘zachtere’ targets (waardering en gevoel).
 • Wees alert op financieringsvoorwaarden voor de verantwoording over inclusie en diversiteit.