Stap 1: Weet waar je staat

Krijg zicht in waar jouw organisatie staat als het gaat om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

 • Meten is weten. Vul onze online scans in in om te zien waar het goed gaat, waar nog wat minder, en ga na waarom dat zo is. Alleen als je inzicht hebt in waar je op dit moment staat kun je formuleren waar je naartoe wil en hoe je dat vervolgens gaat doen.
 • Je kunt de scans gebruiken als 0-meting, maar je kunt zo ook periodiek doen om voortgang te monitoren.

Stap 2: Integreer diversiteit en inclusie in je visie

Integreer diversiteit en inclusie in de missie, visie en doelstellingen van jouw organisatie.

 • Maak expliciet waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om te werken aan diversiteit en inclusie. Betrek daarbij iedereen binnen de organisatie.
 • Schets in de visie duidelijk in welk werkveld jouw organisatie actief is en hoe jullie tot de omgeving verhouden als het gaat om diversiteit en inclusie.  

Stap 3: Creëer commitment en draagvlak

Werken aan diversiteit en inclusie vereist draagvlak en persoonlijk commitment bij de gehele organisatie:

 • Betrek de hele organisatie bij de reflectie, de visie, het plan van aanpak en het veranderproces.
 • Laat zien dat je er mee bezig bent en spreek je uit welke stappen je hebt genomen en nog gaat zetten.
 • Agendeer het onderwerp tijdens reguliere overleggen.

Stap 4: Maak een plan van aanpak

Maak het plan van aanpak op basis van de vier P’s: programma, publiek, personeel en partners. Formuleer voor alle P’s waar je nu staat, wat de gewenste situatie is en wat daarvoor nodig is.

 • Het format Plan van Aanpak van Diversiteit in Bedrijf helpt je op weg.
 • Bepaal de acties die nodig zijn om jouw doelstellingen te bereiken.
 • Deel deze acties intern en extern via website, nieuwsbrief, social media etc.

Stap 5: Monitor en evalueer

Monitor de voortgang en resultaten en leg daar verantwoording over af. Sharing is caring.

 • Wees open en deel de uitkomsten niet alleen met de organisatie, maar ook publiekelijk.
 • Voer regelmatig evaluatiegesprekken, ook bijvoorbeeld met het bestuur, de Raad van Toezicht en individuele medewerkers.
 • Manage de doelstellingen op de vier P’s in samenhang. En richt je niet alleen op harde cijfers (aantallen), maar ook ‘zachtere’ targets (waardering en gevoel).
 • Wees alert op financieringsvoorwaarden voor de verantwoording over inclusie en diversiteit.