Psychologische veiligheid betekent dat medewerkers zich gesteund en uitgedaagd voelen om ideeën te delen en eventuele fouten toe te geven. Ze halen het beste in elkaar naar boven en dat betekent ook elkaar kunnen aanspreken op uitspraken en gedragingen. Kortom, feedback kunnen geven en ontvangen omdat je bereid bent om van elkaar én met elkaar te leren.

Van der Loo en Beks beschrijven in het boek ‘Psychologische Veiligheid – Zo vorm je vrijmoedige teams’ drie randvoorwaarden om een veilige klimaat te creëren: vertrouwen, vrijmoedigheid en de drive om het verschil te maken. Daarnaast noemen ze vijf dimensies, ‘The Big Five’ waaraan je een psychologisch veilige omgeving herkent. Voldoet jouw organisatie aan The Big Five?

  1. Inclusie; het gevoel dat je erbij hoort. Door inclusie voelen mensen zich thuis en gelijkwaardig aan anderen.
  2. Delen; het heeft betrekking op openheid en leergierigheid. Het delen van kritische vragen, maar ook het delen van fouten. Volop meedenken en -doen binnen de kaders die afgesproken zijn.
  3. Leveren; het tonen van inzet om te willen presteren. Geen prestatiedwang, maar prestatiedrang omdat mensen zich betrokken voelen en het verschil willen maken.
  4. Uitdagen; het aandragen van oplossingen en benoemen van problemen. Mensen voelen zich uitgedaagd, omdat ze gestimuleerd worden om de status quo te doorbreken.
  5. Positiviteit; het ervaren van werkgeluk, want er is positieve energie (enthousiasme, optimisme, autonomie en zelfvertrouwen).

Tip

Deel dit artikel