Het bewustwordingsproces en het doorbreken van uitsluiting begint bij het benoemen en erkennen in de taal. De vijftien waarden roepen op tot verandering, zodat iedereen zich verbonden, gewaardeerd, begrepen en welkom voelt.

Werken aan een inclusieve cultuur is geen checklist die je af kunt werken. Doel van deze handreiking is het gesprek over diversiteit en inclusie in de cultuursector op gang te brengen. Hiermee willen we de creatieve vrijheid stimuleren, zodat meer mensen zich in de verhalen van onze sector herkennen. Deze gesprekstool biedt iedereen die in de cultuursector werkt inspiratie en handvatten hoe je invulling kunt geven aan de waarden. Zo ontstaat er échte verbinding op het podium, in het museum of op het doek.

In de handreiking vind je voorbeelden per kunstdiscipline, context en actor. Deze voorbeelden en suggesties dienen als basis om het gesprek te starten tussen cultuurmakers en -liefhebbers. Taal is namelijk niet statisch, het verandert voortdurend. Daarom moeten we ook meebewegen. Benut de handreiking en draag bij aan een veilige, open en respectvolle cultuursector voor iedereen.

 

De presentatie

Op 10 maart presenteerde Mounir Samuel de handreiking live vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Hij overhandigde de handreiking aan Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Vervolgens ging Mounir in gesprek met de aanwezige klankbordgroepleden Aspha Bijnaar, Marianne Dijkshoorn, Martijn Kamphorst, Sahar Shirzad en Ilias Zian.

De volledige livestream vind je terug op het YouTube-kanaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. 

Deel dit artikel