Over de Code Diversiteit & Inclusie

Cultuur verbindt mensen en verrijkt. Het is daarom belangrijk dat de cultuursector de brede diversiteit in de samenleving representeert. Dat betekent ruimte maken voor nieuwe verhalen en die verhalen ook laten horen, zien en ervaren. Samen met netwerken en partners werkt de Code Diversiteit & Inclusie aan een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor makers, producenten, werkenden en publiek.

De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector. Zij sloegen de handen ineen om de oude Code Culturele Diversiteit te herschrijven tot een nieuwe, breed inzetbare gedragscode. De Code wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de zes rijkscultuurfondsen:

  • Fonds Podiumkunsten
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed
  • Filmfonds voor filmmakers
  • Nederlandse Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals
  • Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten

LKCA is penvoerder en verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van de Code. De stuurgroep van de Code heeft een bijsturende rol en beoordeelt regelmatig het projectresultaat, de projectdoelstellingen en kansen en uitdagingen die zich voordoen.

 

Wie zijn we?

Maak kennis met het team achter de Code Diversiteit & Inclusie.

Noor Sloterdijk

Kunst en cultuur kunnen verrassen, raken, verbinden, inspireren en aanzetten tot beweging. Helaas zijn ze op veel vlakken nog niet voor iedereen toegankelijk. Als aanspreekpunt van de Code Diversiteit & Inclusie maak ik mij daarom hard voor een inclusieve culturele sector. Ik denk graag mee met instellingen – groot en klein – over hoe ze diversiteit en inclusie kunnen integreren in alle lagen van hun organisatie: op het gebied van beleid, maar ook in concrete acties. Waar nodig of gewenst verbind ik hen met andere relevante betrokkenen en spelers in het veld.

Neem vooral contact op als je, net als ik, streeft naar een culturele sector waarin iedereen kan deelnemen als publiek, maker of werkende. Ik ga graag met je in gesprek.

Joost Groeneboer

Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking, voor mensen met een andere kleur of een andere achtergrond. En ook voor een witte 50-plusser zoals ik. Aan mensen kun je niet zien wie of wat ze zijn en waar hun hart ligt. Zo ben ik zelf getrouwd met een Colombiaanse vrouw, die een mix is van Europese, Indiaanse en Afrikaanse roots. Wat we gemeen hebben? Een liefde voor film, fotografie en dans.

Ik vind het belangrijk me met thema’s bezig te houden die er toe doen, voor mij en de samenleving. Je kunt bij mij terecht met vragen over het slavernijverleden en kunst en cultuur voor en door mensen met een beperking. Ik weet door ziekte uit ondervinding hoe het is om van de ene op de andere dag niets meer te kunnen. Het heeft mijn inlevingsvermogen versterkt.
JoostGroeneboer@codedi.nl

 
foto's 4 kritische vrienden
Kritische vrienden Melvin Kolf, Wietske Merison, Gary van Halteren en Almira al Rawi

Resultaten

Wil je meer weten over hoe de Code een jaar na de invoering is beleefd en wat de uitkomsten zijn van de online Scan Diversiteit & Inclusie?
Lees het verslag LEF

Over de Codes

De Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie staan voor een gezonde, relevante en veerkrachtige cultuursector. De drie gedragscodes sluiten inhoudelijk op elkaar aan en versterken elkaar. Vanaf 2021 gebruiken verschillende overheden, de zes rijkscultuurfondsen en het ministerie van OCW de codes bij de beoordeling van subsidieaanvragen.

Toegankelijkheid

Status toegankelijkheidslabel van Code Diversiteit & Inclusie. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wij willen dat alle informatie op de website toegankelijk én gebruiksvriendelijk is. Daarom willen we voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl WCAG 2.1, niveau AA. Bekijk hier de audit die op 23 januari 2023 is uitgevoerd door Stichting Accessibility. Hoe gaan we de website verbeteren? Je leest het in onze toegankelijkheidsverklaring.

Help ons

Kom je ontoegankelijke informatie tegen op de website van Code Diversiteit & Inclusie? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

Stel je vraag