Wie zijn wij?

Het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief is een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele sector die verenigd zijn in de Federatie Cultuur, en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, het VSBfonds en de Rijkscultuurfondsen. Belangrijke partners zijn LKCA en de Coöperatie Dutch Creative Industries.

Wie vernieuwen de code?

De gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector hebben hun handen ineengeslagen om de Code Culturele Diversiteit te herschrijven naar een gedragscode die streeft naar inclusie: de Code Diversiteit & Inclusie. Het is onderdeel van het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief (ACCI), dat geleid wordt door een stuurgroep gevormd door verschillende deelnemende brancheverenigingen. De code is in opdracht van de stuurgroep geschreven door Bureau &MAES.

Link naar andere gedragscodes

De Code Diversiteit & Inclusie is tot stand gekomen met inachtneming van de twee andere gedragscodes voor de culturele en creatieve sector: de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code. De drie gedragscodes sluiten inhoudelijk op elkaar aan en versterken elkaar onderling.

De Code Diversiteit & Inclusie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VSBfonds, Nederlands Letterenfonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst, Federatie Creatieve Industrie

In opdracht van:

Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur

De Federatie Cultuur is ondertekenaar van het Charter Diversiteit in Bedrijf. In 24 landen van de Europese Unie, waaronder Duitsland en Frankrijk, is het Charter Diversiteit van kracht. De Europese ‘Diversity Charters’ werken onafhankelijk van elkaar. Zij vormen samen een groot netwerk en zijn verenigd in het European Platform of Diversity Charters. Ruim 10.000 bedrijven en organisaties in Europa hebben inmiddels een diversiteitscharter ondertekend.

Toegankelijkheid website

Uiteraard willen wij dat al onze informatie op onze website ook voor iedereen toegankelijk is. Ons doel is dat onze websites voldoen aan de meest recente voorwaarden voor digitoegankelijkheid op het hoogste niveau.

Daarbij letten we onder meer op de toegankelijkheid van tekst, beeld, video en technische inrichting van de websites.

Toegankelijkheidsverklaring

In onze toegankelijkheidsverklaring lees je waar we staan en welke maatregelen we gaan nemen om te verbeteren.

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2346

Help ons

Kom je ontoegankelijke informatie tegen? Laat het ons weten via info@codedi.nl.