De scans vormen de eerste stap van de Code D&I, namelijk ‘weten waar je staat’. Organisaties kunnen de instrumenten benutten als 0-meting, maar ook periodiek om de voortgang te monitoren.

De Beleidsscan D&I stelt inhoudelijke vragen over het beleid van de organisatie om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in alle vier P’s (publiek, programma, personeel en partners) te waarborgen.
Lees hier de invulinstructies van de Beleidsscan.

De Werkvloerscan D&I meet de ervaren mate van inclusie en sociale veiligheid. Hier wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe het leiderschap wordt ervaren en of er sprake is van een eerlijke en synergetische werkcultuur. De scans vormen de eerste stap van de Code D&I, namelijk ‘weten waar je staat’.
Lees hier de invulinstructies van de Werkvloerscan.

Begrippenlijst

In de scans komen woorden en begrippen voor die voor sommigen misschien minder bekend zijn of verschillend kunnen worden uitgelegd. Wil je weten wat we met deze begrippen bedoelen?
Klik hier om het overzicht te bekijken.

Doorontwikkeling 2023

De scans zijn oorspronkelijk ontwikkeld in 2018 in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, Coaching in de Cultuur, DiversityScan, en Mavis Carrilho. In 2023 zijn ze herzien en doorontwikkeld. Bekijk hier wie daar als gesprekspartner aan heeft bijgedragen.