De huidige scan is ontwikkeld in 2019 door diverse specialisten op gebied van d&i en onderzoek. Door de jaren heen deden we nieuwe inzichten op die aanleiding geven tot het vernieuwen van de scan, want ook binnen de Code D&I blijven we elke dag leren. Zo past de gebruikte terminologie niet meer in de huidige tijdsgeest en bij onze eigen waarden. Ook is de scan niet digitaal toegankelijk, waardoor niet iedereen de scan kan invullen.

Samen werken aan de nieuwe scan

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften uit het culturele veld en de kwaliteit te waarborgen betrekken we verschillende partners. We werken samen met Tilburg University en een klankbordgroep van professionals met diverse expertises en achtergronden. Denk daarbij aan organisatiewetenschappers, HR-adviseurs, cultureel antropologen, taalkundigen, specialisten op het gebied van diversiteit ‘meten’, maar ook mensen uit de cultuursector. De klankbordgroep geeft advies, feedback en maakt gevoeligheden bespreekbaar. Daarnaast worden de brancheverenigingen uit de cultuursector betrokken, zodat de scan op zoveel mogelijk soorten organisaties toepasbaar is. We hopen de vernieuwde scan voor de zomer op te leveren.

Huidige scan nog steeds relevant

Heb je de huidige scan pas ingevuld? Of wil je nu weten waar je staat op gebied van diversiteit en inclusie? De huidige scan geeft nog steeds een goed beeld van de stand van zaken met betrekking tot diversiteit en inclusie.

Deel dit artikel