Disclaimer

De diversiteit binnen een organisatie benutten en bestendigen kan alleen als de organisatie tegelijkertijd inclusief is. Wanneer er een werkklimaat heerst waarbij iedereen telt, als gelijkwaardig wordt gezien en behandeld, zichzelf kan zijn, veilig voelt en een stem heeft. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is een beeld te hebben van de stand van zaken om te kijken waar je precies aan moet werken. Dat kun je onder meer doen door medewerkers een enquête in te laten vullen. Je kunt dit als 0-meting doen, maar ook periodiek om de voortgang te monitoren. Het beste is om hiervoor met een externe partij in zee te gaan. Voorbeelden zijn de Diversiteitsscan.nl, de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor of No Labels. Dit kan handig zijn omdat een externe partij ervoor zorgt dat anonimiteit van medewerkers wordt gewaarborgd. Hierdoor krijg je niet alleen eerlijke(re) antwoorden, maar garandeer je ook hun veiligheid. Dit omdat antwoorden niet herleidbaar zijn naar individuele personen. De individuele antwoorden komen dan alléén bij de externe partij terecht en dus niet bij iemand binnen je organisatie. De externe partij kan vervolgens in algemene termen zeggen wat de stand van zaken is.

De Code D&I biedt daarnaast deze werkvloerscan aan, waarbij je toch enigszins een indruk krijgt van de ervaren mate van inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer. Dat gebeurt onder andere door het in kaart brengen van leiderschap en HR-praktijken. Op basis van de resultaten kun je kijken op welke vlakken nog verbetering en actie nodig is om vervolgens te bepalen hoe je dat gaat doen. Dit alles dus wel met de disclaimer dat het beeld niet 1 op 1 overeenkomt met de werkelijkheid en niet 100% veilig is voor medewerkers.

Werkwijze

Je kunt deze scan gezamenlijk met een aantal medewerkers uit verschillende lagen van je organisatie invullen om het gesprek hierover op gang te brengen. De kracht hiervan is dat je perspectieven en ervaringen van anderen hoort, dus je wordt je bewust van wat er speelt en leeft. Wel moet de omgeving dan dusdanig veilig zijn dat iedereen zich comfortabel voelt zijn perspectief te uiten. Je kunt er daarom ook voor kiezen iedereen de scan individueel in te laten vullen. In het laatste geval moet iedereen hetzelfde e-mailadres invullen wanneer daar in de scan naar wordt gevraagd, zodat deze op één plek terechtkomen en personen niet direct via mailadressen te achterhalen zijn. Je kunt de resultaten dan vervolgens met elkaar vergelijken en gemiddeldes berekenen. Maar nogmaals, ook dit is niet volledig anoniem.

Praktisch

De scan bestaat uit 48 of 53 vragen, afhankelijk van of deze individueel of met een groep wordt ingevuld. Na afloop ontvang je een geautomatiseerd rapport met een score op elk onderdeel en een aantal algemene aanbevelingen als het gaat om het bevorderen van een inclusief werkklimaat. Heb je vragen of kom je er niet uit? Neem contact met ons op via info@codedi.nl