We reiken in 2024 twee prijzen uit:

 • &Award Projectprijs
  &Award + geldbedrag van €20.000- voor een project dat op het gebied van diversiteit en inclusie een markante stap heeft gezet of een opvallend resultaat heeft geboekt. 
 • &Award Persoonsprijs
  &Award + geldbedrag van € 5.000 voor een persoon die een zichtbare en onderscheidende bijdrage heeft geleverd op het vlak van diversiteit & inclusie.

Dit kan een theater zijn dat veelvuldig werk van (nieuwe) cultureel diverse makers programmeert. Of een museum dat een geheel nieuw publiek heeft bereikt. Het kan ook een dansgezelschap zijn dat de wijken intrekt en daarmee een brug weet te slaan naar de diverse samenleving. Het kan ook persoon zijn die in de cultuursector of creatieve industrie werkt en met een inclusieve aanpak groepen bij elkaar brengt en bruggen bouwt.

Criteria &Award 2024 voor een project

 • De inzender voor de nominatie van een project is een professionele organisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.
 • De inzender voor de nominatie van je project geeft zichtbaar blijk van een onderscheidende en inclusieve visie op cultuureducatie en -participatie.
 • De inzending heeft betrekking op een project dat tussen 01-01-2023 en 31-12-2024 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.
 • Het project heeft een aantoonbare bijdrage geleverd aan (een of meer van) de 4 P’s.
 • Genomineerden behorende tot de finalisten zijn aanwezig bij de uitreiking op zaterdag 4 oktober 2024.
 • De winnaar is bereid plaats te nemen in de jury van 2025.
 • De naam van de winnaar en de inhoud van het project mogen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden via online en offline kanalen.

* Onder organisatie verstaan we een project of initiatief. Dit project of initiatief kan een onderdeel zijn van een organisatie.

Criteria &Award 2024 voor de nominatie van een persoon

 • De persoon die voorgedragen wordt, is werkzaam in de culturele sector of creatieve industrie.
 • De genomineerde heeft een aantoonbare bijdrage geleverd aan het bevorderen van diversiteit & inclusie.
 • De naam van de winnaar mag gebruikt worden voor publicitaire doeleinden via online en offline kanalen.
 • De motivatie van de inzender mag gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zowel online als offline.  

Procedure nominaties

Organisaties kunnen initiatieven/projecten en genomineerden voordragen via een digitaal formulier. Dit geldt ook voor de aanmeldingen van genomineerden voor de persoonsprijs. De inzending gaat vergezeld van een korte omschrijving van het project, en een motivatie (max. 3 A4) waarom het betreffende initiatief/project in aanmerking zou moeten komen voor deze prijs. Gevraagd wordt naar een opvallende rol, een bijzondere competentie, karakter of innovatieve aanpak. De jury kan om nadere info verzoeken. De inzender kan ook beeldmateriaal uploaden als aanvulling/pitch. De &Award wordt uitgereikt bij, door de jury vastgestelde, voldoende kwaliteit.

De jury selecteert maximaal 5 genomineerden. Uit deze genomineerden wordt een winnaar gekozen. De genomineerden worden verzocht om op zaterdag 4 oktober aanwezig bij de uitreiking.

Communicatie

De inschrijving is geopend vanaf maandag 20 mei 2024 via de website www.codedi.nl. Projecten en/of genomineerden kunnen tot 1 september 2024 ingediend worden. De namen van de genomineerde kandidaten worden via bovengenoemde website en via verschillende media bekend gemaakt.

Benoeming jury

Juryleden worden op persoonlijke titel benoemd. Bij de voordracht wordt rekening gehouden met een goede vertegenwoordiging van verschillende actoren. Het juryrapport wordt opgesteld door een aan de jury toegevoegde secretaris.