Cultuur verbindt mensen en verrijkt. Het is daarom belangrijk dat de cultuursector ook de brede diversiteit in onze samenleving representeert. Er is nog een wereld te winnen om tot een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor alle makers, producenten, werkenden en publiek te komen.

Van links naar rechts: Karin van Dijk, Cissy Gressmann, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Abigael Sijahailatua, Syb Groeneveld, Chafina Bendahman, Iraida Markus-Meerzorg, Yvo Manuel Vas Dias, Nicole Geertruida, Khalid Amakran, Jean Bijker, Guinevere Ras – Fotograaf: Anna van Kooij

Alida Dors schudt theaterwereld op

Van de drie finalisten werd Alida Dors uitgeroepen tot winnaar. Manoushka Zeegelaar Breeveld (actrice, zangeres en schrijfster) en Cissy Gressmann (zangeres, spoken word artist, dichter, presentatrice en workshopcoach) waren ook genomineerd. Alida Dors is theatermaker, choreograaf en artistiek directeur van Theater Rotterdam. Haar inclusieve aanpak en aanstekelijke drive hebben de theaterwereld opgeschud. De jury roemt in hun rapport haar wijze van samenwerken met de makers die ze naar Rotterdam toehaalt. “Ze is een voorbeeld van een directeur die weet hoe ze nieuwe doelgroepen naar het theater moet trekken. Ze is een aanjager voor de broodnodige hervormingen in de sector door te laten zien hoe inclusief beleid een succesformule kan zijn”, aldus de jury.

Alida Dors
Nicole Geertruida die de &Awards namens Alida Dors in ontvangst neemt van jurylid Char Li Chung -Fotograaf: Anna van Kooij

Gelijke kansen voor makers van kleur

Trans Art School en Kleur waren de finalisten voor de &Awards Projectprijs. De jury koos uiteindelijk voor het project Kleur. De jury: “Kleur is een echte aanjager van inclusie en diversiteit in de Nederlandse film- en televisiewereld, zowel voor als achter de camera. Ze spelen een belangrijke rol bij het creëren van gelijke kansen voor makers van kleur door middel van actie en advies. Het project heeft daarmee belangrijke veranderingen in gang gezet.”  

Iraida Markus-Meerzorg en Manoushka Zeegelaar Breeveld van KLEUR – Fotograaf: Anna van Kooij

Juryrapport

De jury verheugde zich over de verfrissende initiatieven en inspirerende personen onder de inzendingen. Deze creatieve inzet draagt bij aan verankering van diversiteit en inclusie in de culturele sector. De genomineerden voor zowel de &Award Persoonsprijs als de &Award Projectprijs zijn aandrijvers en inspiratoren voor die ontwikkeling.

Persoonsprijs

De genomineerden voor de &Award Persoonsprijs zijn Manoushka Zeegelaar, Alida Dors en Cissy Gressmann. Een eervolle vermelding gaat naar Mahesvari Autar.

Manoushka Zeegelaar Breeveld

Manoushka Zeegelaar Breeveld is actrice, zangeres en schrijfster. Zij heeft met haar tomeloze inzet en soms zeer nodige doorzettingskracht verandering gebracht in de Nederlandse tv- en theaterwereld. De jury stelt dat zij representatie van diverse groepen, maar ook het bereiken ervan op een integere manier voor elkaar gekregen. Met haar project Kleur bijvoorbeeld laat zij mensen met elkaar in gesprek gaan over diversiteit, discriminatie en vooroordelen. Dit is, volgens de jury, de enige manier om op een constructieve manier gedachteverandering kunt bewerkstelligen. De jury vindt Manoushka en haar werk in die zin een voorbeeld voor de sector om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Alida Dors

Artistiek directeur, theatermaker en choreograaf Alida Dors heeft sinds haar aantreden bij Theater Rotterdam een aardbeving veroorzaakt, aldus de jury. Haar inclusieve aanpak en aanstekelijke drive hebben de theaterwereld opgeschud. Alida is de vernieuwer die het Nederlandse theaterlandschap nodig heeft. De jury roemt ook haar wijze van samenwerken met de makers die ze naar Rotterdam toehaalt. Ze is een voorbeeld van een directeur die weet hoe het werkt en hoe ze nieuwe doelgroepen naar het theater moet trekken. Ze is een aanjager voor de broodnodige hervormingen in de sector door te laten zien hoe een inclusief beleid een succesformule wordt.

Cissy Gressmann

Cissy Gressmann, ook bekend als Cissy Gress en Cissy Joan is zangeres, spoken word artist, tekstdichter, presentatrice en workshopcoach in Groningen. De jury noemt het indrukwekkend hoe ze in korte tijd in Groningen een groot netwerk heeft opgebouwd en een enorme impact in Groningen teweeg heeft gebracht op het gebied van bewustwording en erkenning van het slavernijverleden. Met name roemt de jury haar werk als projectcoördinator van Bitterzoet Erfgoed, een culturele manifestatie over dat slavernijverleden van Groningen. Relevante organisaties op een dergelijk grootse wijze aan elkaar koppelen en de kwaliteit van het project te bewaken op de overtuigende manier die Cissy heeft laten zien, is een enorme opgave, meent de jury en getuigt van Cissy’s kwaliteiten.

Mahesvari Autar

Mahesvari is zeer veelzijdig. Ze organiseert concerten, is communicatiespecialist, gastprogrammeur voor Indiase muziek en oprichter van haar eigen bedrijf DesiYUP Media wat inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal cultuurplatform. Ze zet zich zo op verschillende manieren in voor diversiteit. Met haar organisatie en netwerk geeft ze de Hindoestaanse community een stem en ze weet daarbij als geen ander mensen met elkaar te verbinden door middel van muziek.

Projectprijs

De genomineerden voor de &Award Projectprijs zijn Kleur en Trans Art School. De eervolle vermelding gaat naar Backstage Pass: Podiumtechniek voor Meiden.

Trans Art School

Trans Art School is een programma van TransAmsterdam en bestaat uit creatieve workshops voor en door transgender personen. Deelnemers worden uitgenodigd om het heft in eigen hand te nemen en door het maken van kunst hun innerlijke kracht te ontwikkelen en te vergroten. De jury noemt het project vernieuwend en roemt de laagdrempelige wijze waarop transgender en non-binaire personen een veilig platform en podium wordt geboden. Het is een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooien zonder angst voor beoordeling door anderen. Er zijn helaas nog weinig plekken voor (jonge) transpersonen om elkaar te vinden en dit voorbeeld is fantastisch.

Kleur

Kleur is een aanjager tot inclusiviteit en diversiteit in de Nederlandse film- en televisiewereld, zowel voor als achter de camera. Kleur schuift bij verschillende tafels in de industrie aan en creëert gelijke kansen voor makers van kleur door actie en advies. Representatie op het doek en op tv is essentieel om de kloof in de samenleving te dichten. De jury stelt dat Kleur nu al belangrijke veranderingen in gang heeft gezet met bijvoorbeeld de webserie ‘Over kleur gesproken’, waarin witte makers en makers van kleur in gesprek gaan over discriminatie en blinde vlekken in televisie- en filmwereld. Ook prijst de jury de reikwijdte waarin Kleur opereert en dat zij zich inzetten voor alle makers van kleur, vrouwen van kleur, mensen met een handicap en LGBTQ-personen van kleur.

Backstage Pass: Podiumtechniek voor Meiden

Backstage Pass verdient de eervolle vermelding dit jaar. De jury juicht het initiatief om meiden voor een technische baan in de podiumkunsten te enthousiasmeren enorm toe. Dit is zo’n project waarbij je denkt: ‘waarom is hier niet eerder iemand opgekomen?’, aldus de jury. Er zijn te weinig vrouwen werkzaam in de podiumtechniek, terwijl de vraag ernaar er zeker is. Het gaat erom dat alle technici en makers zich veilig voelen op en rond het podium. De jury ziet het percentage vrouwen in die beroepsgroep dan ook graag groeien en roemt dit project als een katalysator hiervoor.

Mogelijk gemaakt door

De &Awards zijn mogelijk gemaakt door de rijkscultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed, Filmfonds voor filmmakers, Nederlandse Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals en Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten. LKCA is penvoerder van de Code D&I en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering.

Deel dit artikel