De nieuwe Code; een jaar later

De culturele en creatieve sector is op weg om divers en inclusief te worden. De belangrijkste conclusie die we op basis van de data van de Scan Diversiteit & Inclusie (D&I)kunnen trekken, is dat er een enorme diversiteit is in hoe het gesteld is met diversiteit en inclusie bij organisaties in de culturele en creatieve sector. Waar sommige organisaties het toonbeeld zijn van diversiteit en inclusie, staan andere organisaties aan het begin staan van het traject om divers en inclusief te worden. Tegelijkertijd is het mooi om te zien dat organisaties die zo laag scoren de Scan hebben ingevuld. Dat laat zien dat de wil er is om aan de slag te gaan met Code Diversiteit & Inclusie. De bewustwording dat het niet alleen diverser en inclusiever kan, maar ook moet, is er. Organisaties zijn in beweging, maar zoals bij elke grote verandering zullen organisaties verschillen in hun enthousiasme en de snelheid waarin ze meebewegen. Hieronder vind je in een oogopslag de inspanningen van het afgelopen jaar die gericht zijn op het meenemen van de cultuursector op het vlak van Diversiteit & Inclusie.

Dit lees je in het verslag

Het verslag bestaat uit vier delen. Het eerste deel gaat over de algemene bevindingen. Het tweede deel over strategie en beleid. In het derde deel zoomen we in op diversiteit en het laatste vierde deel gaat over inclusie. Hier lees je ook een opname van de stand van zaken en de dynamiek van de kunst en cultuur op het moment vóór de uitbraak van Covid-19. Een periode waarin wellicht nog meer vasthoudendheid en lef nodig zijn om vast te houden aan de principes uit de Code Diversiteit & Inclusie.

Infographic 1 jaar Code Diversiteit en Inclusie
Dit is een schematische weergave van de inspanningen van Code Diversiteit & Inclusie het afgelopen jaar.

Deel dit artikel