De &Awards zijn een belangrijk onderdeel van de Code Diversiteit & Inclusie. Met de code als zelfregulerend instrument willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Een sector die de Nederlandse samenleving representeert. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht alle kenmerken waarop wij als mensen van elkaar kunnen verschillen. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele aanbod. En een deel van de arbeidsmarkt kiest niet snel voor een loopbaan in de cultuursector. Culturele instellingen missen zo de kans op nieuw publiek, andere collega’s en een prachtige, inclusieve cultuur binnen de eigen organisatie. Een cultuur die past bij deze tijd en die duurzaam is. 

Kenmerken van organisaties die in aanmerking komen voor de &Award Organisatieprijs

 • Een actieve organisaties die verschillen positief waarderen, zodat kunst, cultuur en creativiteit voor iedereen beschikbaar is 
 • Beslissers die zich vol energie inzetten om bestaande beelden te veranderen en daarmee nieuw publiek en nieuwe collega’s een thuis te biedt 
 • Organisaties die met succes stappen hebben gezet om inclusie te bevorderen

Kenmerken van personen die in aanmerking komen voor de &Award Persoonsprijs

 • Een persoon die een zichtbare/meetbare bijdrage levert aan het bevorderen van diversiteit & inclusie 
 • Een persoon die dat op een unieke, onderscheidende manier doet   

Prijs en criteria 

De organisatie die door de jury wordt aangewezen als winnaar van de &Award Organisatieprijs ontvangt een geldbedrag van € 20.000. De winnaar van de Persoonsprijs ontvangt een geldbedrag van € 5.000.  

Beoordelingscriteria 

Criteria &Award 2020 voor een organisatie 

 • De inzender is een professionele organisatie/instelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland 
 • De inzender geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op educatie en inclusie 
 • De inzending heeft betrekking op een initiatief/project dat tussen 01-01-2020 en 31-12-2020 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden 
 • Het initiatief/project heeft een zichtbare/meetbare impact op (een of  meer van) de 4 P’s 
 • Genomineerden behorende tot de finalisten zijn aanwezig op 27 november 2020 voor de uitreiking van de prijs
 • De winnaar is bereid plaats te nemen in de jury van 2021 

Criteria &Award 2020 voor de nominatie van een persoon 

 • Per organisatie kan een persoon voorgedragen worden 
 • De persoon die voorgedragen wordt is werkzaam in de culturele sector of creatieve industrie
 • De genomineerde heeft een zichtbare/meetbare bijdrage geleverd aan het bevorderen van diversiteit & inclusie
 • De bijdrage van de genomineerde is onderscheidend en innovatief 

Jury 

De jurybeoordeling vond plaats in twee ronden. Voorafgaand aan het juryberaad op 9 november beoordeelden de juryleden de inzendingen, en kenden scores toe per inzending.  Tijdens het juryberaad van 9 november werd de balans opgemaakt op basis van de door de jury aangeleverde selectie. Hierdoor werd zichtbaar welke organisaties en personen de meeste voorkeurstemmen kregen. Op deze manier kwam de jury tot een top 3 voor de Persoonsprijs. Daarnaast kregen de inzendingen die hoog scoorden een eervolle vermelding. Tijdens dit eerste beraad koos de jury unaniem voor de winnaar van de Persoonsprijs.  

Het bepalen van de winnaar van de Organisatieprijs had meer voeten in de aarde. De jury heeft op 9 november 2 finalisten bepaald, maar had meer tijd nodig om de definitieve winnaar te bepalen. Tijdens het 2e juryberaad op 16 november is de jury nogmaals in beraad gegaan over de 2 finalisten, en heeft na serieus wikken en wegen de winnaar gekozen. De namen van de winnaars werden bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de &Awards, onderdeel van het jaarlijks event Code Diversiteit & Inclusie op 27 november 2020. 

De jury bestond dit jaar uit: Anthony Heidweiller, Joan Windzak (winnaar Persoonsprijs 2019), Rodney Lam, Roos Wattel  (winnaar Organisatieprijs 2019) en Valika Smeulders. 

Algemeen oordeel van de jury 

De jury was wederom verrast door de kwaliteit van de inzendingen voor organisaties en personen. Organisaties en personen doen echt hun best om te komen tot meer diversiteit en inclusie binnen de cultuursector. Sommigen zijn hier al jaren mee bezig. De jury vond het eervol om een bijdrage te kunnen leveren aan deze editie van de &Awards, en is kritisch en zorgvuldig te werk gegaan. De jury ziet de &Awards als een mooi vehicle om minder bekende organisaties en personen zichtbaar te maken, en de erkenning te geven die ze verdienen. Daarnaast is het prijzengeld in deze tijden van crisis een welkome financiële injectie.  

Oordeel over de genomineerden Persoonsprijs 

Angelo Bromet 

Angelo is iemand die al jaren aan de weg timmert, werkt veel met talentvolle jongeren en weet zich goed te verplaatsen in deze groep. Hij is een moderator en sleutelfiguur; onzichtbaar maar het effect van zijn werk is te zien in de samenleving. Angelo is een echte talentenverbinder; heeft inmiddels een eigen pand in Amsterdam Zuidoost waar mensen kunnen samenkomen. Hij heeft echt een voorbeeldfunctie. 

heeft de gave om sociaalmaatschappelijke thema’s op een vanzelfsprekende manier aan te kaarten in zijn werk als filmmaker. Mooi om te zien hoe hij daarmee de wereld een stuk mooier maakt. Hij is heel ambitieus, heeft een duidelijke missie en heeft ongetwijfeld nog meer in zijn mars.  

Ira Kip 

Ira is in haar werk als regisseur innovatief bezig, ze is een voorbeeld voor anderen. Zij werkt aan een belangrijk thema, jongeren helpen om te kiezen voor het kunstvak. Daarbij werkt ze en verbindend, voorbij grenzen denkend en gebruikt ze alle denkbare kanalen. 

Oordeel over genomineerden Organisatieprijs 

Dans op Recept 

Een bijzonder en alternatief project dat opvalt vanwege haar kwetsbaarheid. Het gaat om verbeteren van kwaliteit van leven, zelfbeeld, bewegingsmogelijkheden voor mensen. De invalshoek is cultuurparticipatie i.p.v. een medische insteek. Dat maakt Dans op Recept innovatief. 

Musea Bekennen Kleur 

Musea Bekennen Kleur is een belangrijk project, dat zich goed ontwikkelt, ze doen ontzettend goed werk. Er is veel vertrouwen in dit project, dat een groot bereik heeft. Musea missen soms de ervaring/deskundigheid om het belang van D&I te benoemen en aan de slag te gaan. Er zijn inmiddels veel musea aangesloten, daardoor worden zij meegenomen in het denken over en acteren op D&I, dat is essentieel en waardevol, vooral nu.   

Winnaars 

De winnaar van de &Award Organisatieprijs 2020 is:

De winnaar van de &Award Persoonsprijs 2020 is: Dans Op Recept (Stichting DeDansDivisie)  

* Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd 

 

Deel dit artikel