De laatste jaren is er vooral aandacht geweest voor een diverser wervings- en selectieproces en is er nog weinig bekend over het behoud en de doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond. Op basis van de afgenomen interviews door medewerkers van verschillende organisaties heeft KIS aspecten van in- en uitsluiting onderscheiden.

De aspecten van inclusie die in deze publicatie centraal staan, zijn:

– Motieven voor inclusie
– Divers werven en selecteren
– Samen inclusie creëren
– Investeren in verbindingen
– Inclusieve competenties versterken
– Inclusie monitoren
– Leren door reflecteren

Bekijk de publicatie Inclusie op de werkvloer: wat laat ‘de praktijk’ zien? van KIS.

Deel dit artikel