Mijn ontelbare identiteiten

In Mijn ontelbare identiteiten beschrijft Sinan Çankaya hoe moeilijk hij het vindt om een eigen verhaal te vertellen tegen de achtergrond van de debatten over integratie, cultuur en racisme. Steeds laveert hij tussen wortelen en willen vluchten, tussen ‘wij’ en ‘zij’, tussen straat en school, tussen een erbij en er niet bij horen, tussen ongebreideld individualisme en een soms beklemmend collectivisme.

Wit is ook een kleur

Hoe problematisch is wit zijn, en wat hebben feminisme en antiracisme met elkaar gemeen? Wit is ook een kleur is een staalkaart van ideeën, vragen en analyses van o.a. schrijfster Sunny Bergman die iedereen aangaat – zeker nu. Ze bespreekt zaken als stereotypering, emancipatie, vooroordelen, seks en cultuur.

De leugens die ons binden

Kwame Anthony Appiah beschrijft het thema vanuit vijf gezichtspunten: geloof, land, kleur, klasse en cultuur. Wat zijn identiteiten? En waarom zijn ze van belang? Identiteiten brengen benamingen en stereotypen met zich mee en dat zijn dan de leugens die ons binde

Jam Cultures; Over inclusie, meedoen, meepraten, meebeslissen

Op luchtige wijze beschrijft Jitske Kramer zware thema’s. Samenwerkingen stranden door verschillende organisatieculturen. Conflicten ontstaan doordat we elkaar niet begrijpen. Mensen worden uitgesloten vanwege hun kleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid. Het gaat over wie wat beslist, wie zich aan wie moet aanpassen, over wat we wel en niet normaal vinden. Over wie mee mag doen en wie vooral niet.

Nieuwsgierig geworden naar intersectionaliteit na het lezen van de blog van Gerbrand? We delen deze handleiding Intersectioneel denken graag met jullie. Kruispuntdenken is een instrument voor iedereen die strijdt tegen verschillende vormen van uitsluiting en onderdrukking.

Tip ons!

We zijn ons ervan bewust dat we nog lang niet volledig zijn. Heb je nog leuke, interessante of educatieve D&I boekentips, deel het met ons via info@codedi.nl.

Deel dit artikel