De Code D&I is, in samenwerking met diverse organisaties en experts, in 2019 opgesteld door de Federatie Cultuur. Sinds 2020 is LKCA penvoerder. De afgelopen vijf jaar hebben we veel feedback ontvangen en deden we nieuwe inzichten op, die aanleiding hebben gegeven om de Code D&I te vernieuwen.

Wat kun je verwachten?
De Code D&I blijft zich richten op dezelfde vijf stappen: nulmeting, visie, draagvlak, aanpak en monitoring. De inhoud hiervan wordt verder aangescherpt. De doorontwikkeling heeft geen consequenties voor organisaties die net een subsidieaanvraag hebben ingediend. Ook blijft de Code D&I een instrument van zelfregulatie, waarbij organisaties het raamwerk zelf in moeten kleuren. Dat komt omdat diversiteit en inclusie iets anders betekent voor bijvoorbeeld een museum dan voor een producerend theatergezelschap: er is geen sprake van one-size-fits-all . Om meer concrete handvatten te bieden voor organisaties wordt de Code D&I omgezet van een publicatie naar een interactieve online tool. Zo hebben organisaties gemakkelijk toegang tot andere relevante tools, handreikingen, websites en artikelen.

Wat gaat er veranderen?
De vernieuwde Code D&I moet meer expliciete aandacht hebben voor gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid houdt in dat er gelijke behandeling is, afgestemd op ieders verschillende achtergrond en identiteitskenmerken. Er is dan dus niet één norm die allesbepalend is, met als gevolg dat iedereen die niet tot de norm behoort minder goed mee kan doen. Diversiteit en inclusie gaan namelijk niet over het “insluiten” van verschillende soorten mensen in een systeem dat voor de één beter werkt dan voor de ander. Gelijkwaardigheid moet altijd het vertrekpunt zijn. Verder zal in de vernieuwde Code nog meer dan voorheen worden ingezet op persoonlijke mindset en de cyclische aard van het proces van het vormgeven van diversiteit en inclusie: het is geen afvinklijst met eindstation.

Proces
Net als bij de doorontwikkeling van de scan worden ook bij dit proces verschillende partners betrokken. Dit doen we om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften uit het culturele veld, maar ook om de kwaliteit te waarborgen. Denk hierbij aan brancheverenigingen, losse organisaties, onderzoekers en andere experts op het gebied van diversiteit en inclusie. We verwachten dat het nieuwe stappenplan in de tweede helft van 2024 wordt gelanceerd.

Vragen?
Heb je vragen of input die je alvast met ons wil delen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar info@codedi.nl 

Deel dit artikel