Sinds 2021 is het onderschrijven van de Code Diversiteit & Inclusie een verplichte subsidievoorwaarde voor culturele instellingen in o.a. de basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Het bevorderen van diversiteit en inclusie vraagt om inclusief denken, handelen en een plan van aanpak gericht op continue verbetering. Overheden en fondsen zien tijdens het jaarlijkse monitorgesprek erop toe dat culturele instellingen de Code Diversiteit & Inclusie naleven. Hoe voer je als accounthouder op een consistente en effectieve manier het monitorgesprek? Hoe zie je als overheidsinstelling of fonds erop toe dat cultuurinstellingen daadwerkelijk stappen zetten op het gebied van diversiteit en inclusie?

Impactvol en effectief monitoren en evalueren

Om de accounthouders de juiste tools aan te reiken, heeft de BeHr Groep een training ontwikkeld. De training bestaat uit drie modulen: inclusief vakmanschap, vertaling naar de praktijk en simulatie van het monitorgesprek. Het volgen van de training levert je o.a. de volgende resultaten op:

Doelgroep

Deze training is voor accounthouders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een Nederlandse gemeente, provincie (cultuur en erfgoed), fonds of een kunstraad. Als subsidieverstrekker of fonds monitor je of de gesubsidieerde instelling de Code Diversiteit & Inclusie onderschrijft. Een accounthouder geeft advies op het gebied van kunst en cultuur, donaties of subsidies, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, donatie- of programma adviseur. Zij zijn de contactpersoon van de gesubsidieerde cultuurinstellingen en voeren de monitorgesprekken.

Praktische informatie

Datum: Neem contact met ons op.

Tijd: 9:00 – 17:00 uur (Blok dit alvast in je agenda!)

Trainers: De trainers van de BeHr groep beschikken over vakinhoudelijke kennis en didactische ervaring. Zij delen passie voor inclusie en putten uit persoonlijke ervaringen. Ze hebben ruime ervaring in de politiewereld, gemeentelijke diensten, hulpverlening etc. Daarnaast maakt de BeHr groep gebruik van ervaren trainingsacteurs voor de simulaties.

Locatie: ARISTO Meeting Center
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Groepssamenstelling: Om de hoogte van de kwaliteit van het programma te kunnen garanderen, is het aantal deelnemers beperkt. Minimaal 10 deelnemers en maximale aantal van 18 personen.

Prijs: € 495,- (excl. BTW) en inclusief lunch op locatie.

Deel dit artikel