•  09:30 tot 17:00
 •  Kerkstraat 204, Amsterdam (kantoor Cultuur+Ondernemen)
 •  200 excl btw
 •  15 deelnemers
 •  Startend zakelijk verantwoordelijken bij een culturele of creatieve organisatie

In de culturele en creatieve sector hebben we 3 codes: de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Deze codes dragen bij aan een gezonde culturele en creatieve organisatie, en daarmee ook aan een gezonde sector. Hoe pas je als zakelijk verantwoordelijke de verschillende codes toe? Wat komt erbij kijken en waar moet je aan voldoen voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag?

Aanmelden voor dit programma kan tot uiterlijk 14 september 2023.

Voor een zakelijk verantwoordelijke kan het soms lastig zijn om de drie codes in de praktijk te brengen. Tijdens deze dag wordt het belang van de codes besproken en weet je direct hoe je ze op waardevolle wijze kan toepassen in jouw eigen organisatie/project.

2023 staat voor veel zakelijk leiders in het teken van het aanvragen van meerjarige subsidies, zoals de BIS, bij één van de Rijkscultuurfondsen of je gemeente. Ook in een druk jaar als dit, is het van belang om tijd vrij te maken voor reflectie, nieuwe kennis en voor uitwisseling met collega’s. De training biedt kennis en vaardigheden die toepasbaar zijn op vraagstukken die nu bij jou spelen.

Voor wie

Bevlogen professionals die zich bezighouden met de zakelijke kant van een culturele of creatieve organisatie, die relatief startend zijn (1-5 jaar werkervaring in de zakelijke kant van de culturele sector) en zich willen ontwikkelen. De culturele of creatieve sector kan zijn: film, theater, tv, architectuur, fotografie, festivals, muziek, beeldende kunst, media, games, design.

Programma

Tijdens de dag worden de drie codes grondig doorgenomen door experts die van de hoed en de rand weten. Je hoort over het belang van de codes, de doelen en de impact die ze kunnen hebben en je neemt kennis van praktijkvoorbeelden. We bespreken de kansen, maar ook de ingewikkeldheden die gepaard gaan met de codes. Ook ga je door middel van verschillende werkvormen aan de slag om de codes toe te passen op je eigen organisatie. Waar zitten de verbeterpunten? En hoe kan je deze succesvol doorvoeren?

Tijdstip en locatie

09:30 uur – Inloop met koffie en thee
10:00 uur – Start training
12.30 uur – Lunch
13.15 uur – Vervolg training
16:00 uur – Einde van de training & borrel
17:00 uur – Einde dag

De training vindt plaats bij Cultuur+Ondernemen (Kerkstraat 204, Amsterdam)

Resultaat

 • Je weet wat de codes (Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code) inhouden en hebt besef van het belang ervan.

 • Je hebt geoefend met het toepassen van de codes op jouw eigen project/organisatie.

 • Je deelt ervaringen met peers over de toepassing van de diverse codes in ieders eigen organisatie.

 • Je krijgt handvatten aangereikt om de codes nog verder toe te passen in jouw organisatie.

Trainers

Andra Leurdijk is programmamanager governance bij Cultuur+Ondernemen. Zij begeleidt en adviseert culturele organisaties met vragen over de toepassing van de Governance Code Cultuur. Ze geeft trainingen voor toezichthouders en bestuurders en begeleidt zelfevaluaties. Eerder werkte ze als zelfstandig adviseur in de media en culturele sector en in hetzelfde domein bij TNO, het ministerie van OCW en de universiteit. Ze studeerde politicologie en heeft ruime bestuurlijke ervaring. Naast haar werk bij Cultuur+Ondernemen is ze lid van de raad van toezicht van de NLPO en voorzitter van het bestuur van een kleine theaterstichting.

2022 CO Andra Leurdijk Els Zweerink

Andra Leurdijk, fotograaf Els Zweerink

Lene Grooten werkt sinds 2004 in de culturele sector en werkte voor de Kunstenbond. Momenteel is ze zakelijk leider van Boogaerdt/VanderSchoot en doet ze overkoepelende klussen voor de sector. Ze is als vaste trainer verbonden aan Kunsten ’92 en geeft trainingen over de Fair Practice Code aan instellingen in het hele land. Lene was tot maart 11 jaar actief als politicus zowel in de Provinciale Staten van Noord-Holland als in de gemeenteraad in Amsterdam.

20221003 Slagkracht training codes Lene Grooten Kunstenbond

Lene Grooten

Noor Sloterdijk (zij/haar) is het aanspreekpunt van de Code Diversiteit & Inclusie, de gedragscode van en voor de culturele sector met als doel diversiteit en inclusie in alle lagen van een organisatie te bevorderen. Daarnaast is Noor werkveldspecialist diversiteit & inclusie bij penvoerder LKCA. Ze is opgeleid als musicoloog en focust zich in haar onderzoek ook op muziek en/of de culturele sector in brede zin in relatie tot diversiteit & inclusie. Daarnaast is ze zelf werkzaam geweest in de culturele sector, aanvankelijk als marketing- & communicatiemedewerker en later als productieleider.

Noor Sloterdijk

Noor Sloterdijk

Kosten

De kosten voor het programma zijn €200,- exclusief btw. Hierbij zijn inbegrepen:

 • Trainingsprogramma

 • Lunch, koffie en thee en een borrel achteraf

 • Materialen waarmee je wat je hebt geleerd kan toepassen in jouw situatie

 • Een kosteloos oriëntatiegesprek als follow-up op jouw programmadag. Tijdens dit gesprek kan je persoonlijk advies krijgen van een medewerker van Cultuur+Ondernemen mocht je dieper op een situatie in willen gaan, of wanneer er vragen overblijven.

Voor het financieren van dit programma willen we je wijzen op de regeling Werktuig PPO, een regeling van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT). Via deze regeling kun je vrij gemakkelijk een derde van de kosten terugvragen aangezien het gaat om het ontwikkelen van jouw vaardigheden in jouw professionele ontwikkeling.