Vrijdag 2 juni staat in het teken van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de cultuursector. Op deze dag nodigen we jou uit voor Cultuur inclusief. Ben je een culturele professional, beleidsmedewerker cultuur, vrijwilliger van een erfgoedorganisatie of een amateurkunstgroep? We laten op deze dag aan de hand van voorbeelden zien hoe je fysieke, financiële en sociale drempels voor cultuurdeelname verlaagt. Laat je inspireren en vooral ook verrassen tijdens deze provinciale bijeenkomst.

Over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie
De culturele sector is van, voor en door iedereen. We streven graag naar een gelijkwaardige en toegankelijke sector voor cultuurbeoefenaars, vrijwilligers, deelnemers en publiek. Door als maker, organisatie, stichting of vereniging in te spelen op de aanwezige diversiteit in onze samenleving, bijvoorbeeld door je werk, producten, diensten en organisatie voor iedereen toegankelijk te maken maak je je toekomstbestendig. Maar ‘Hoe doe je dat?’, ‘Wat komt daarbij kijken?’ en ‘Waar haal je inspiratie vandaan?’. Tijdens Cultuur inclusief gaan we op zoek naar de antwoorden op dit soort vragen.

Programma
De dag wordt gestart met keynotespreker Sarita Bajnath. Zij geeft een interactieve lezing over ‘Culturele Sensitiviteit: hoe kijken wij naar afkomst?’. Aan het eind van de dag sluiten we gezamenlijk af met een panelgesprek over de toepassing van de Code Diversiteit en Inclusie in de werkpraktijk. In de ochtend en in de middag vinden er diverse deelsessies plaats waarvoor je je als deelnemer kunt aanmelden. In de ochtend komt het volgende aan bod:

Hoe maak je jouw collectie toegankelijk voor mensen met geheugenproblematiek? In de deelsessie Onvergetelijk (Limburgs) Museum geeft het Limburgs Museum uitleg over het concept Onvergetelijk Museum en laten we je zien hoe je mensen met geheugenproblematiek in bijvoorbeeld een zorginstelling kennis kunt laten maken met jouw collectie. Welke uitdagingen en vragen kom je tegen als je een inclusieve representatie nastreeft en de LHBTQIA+ community wilt representeren? In de deelsessie LHBTQIA+ gaan we hier met het COC-Limburg en beeldend kunstenaar en filmmaker Lau Zautsen over in gesprek. In de deelsessie Handen uit de mouwen maak je kennis met de werkwijze van de performers van 20Hertz; een gezelschap met dansers die doof, slechthorend en horend zijn. Je komt meer te weten over de dovencultuur en ervaart zelf hoe het is om te communiceren zonder stem. In de deelsessie Nieuw Talent Orkest gaan we in op de succesfactoren van de methodiek achter het Nieuw Talent Orkest, vertellen Limburgse verenigingen die de methodiek hebben doorlopen over hun ervaringen en kun je zelf ervaren hoe het is om een instrument te leren bespelen.

In de middag kun je je inschrijven voor de volgende sessies:
Mensen met een beperking krijgen vaak te horen dat ze geen lid kunnen worden van een vereniging. Tijdens de deelsessie De inclusieve vereniging laten we op basis van ervaringen zien dat een inclusieve vereniging alleen maar winnaars kent. In de deelsessie Code Diversiteit en Inclusie bespreken we wat de gedragscode diversiteit en inclusie precies inhoudt en hoe je hem in de praktijk kunt inzetten. Wil je weten hoe je jongeren betrekt bij jouw culturele aanbod en wat het kan opleveren? Neem dan deel aan de deelsessie Interculturele diversiteit. Kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen kunnen vaak niet deelnemen aan streetdance of muziekles. Het Jeugdfonds Cultuur Limburg biedt jeugd de mogelijkheid om deel te nemen aan cultuur. Wil je weten hoe? Sluit dan aan bij de deelsessie Jeugdfonds Cultuur Limburg.

Meer informatie en aanmelden:
www.hklimburg.nl/agenda/cultuur-inclusief