Praat mét ze, niet over ze

Bijzonder aan deze samenwerking is de concrete aanpak van Huh?. Het is een breed inzetbare methode door letterlijk de straat op te gaan en vragen te stellen aan je doelgroep. Je komt daarmee niet alleen snel in aanraking met je doelgroep, maar je leert hen ook beter kennen. Met de nieuwe inzichten kun je je producten en diensten aanpassen, zodat iedereen mee kan doen.  

In deze casus ging het om een bibliotheek die op zoek was naar contact met mensen die hulp nodig hebben bij digitaal regelen van overheidszaken. Dit zijn de laagdrempelige tips van Huh? die je ook als culturele organisatie kunt toepassen:  

  • Bepaal wie je wil bereiken 
  • Bedenk van tevoren wat je nou eigenlijk écht wil weten en maak een lijst van onderwerpen.  Bijvoorbeeld: Ken je onze organisatie? Wat vind je van onze producten en diensten? Wat zie jij graag terug in ons aanbod? Hoe kunnen kom jij aan je informatie? Via welke kanalen?   
  • Ga op een publieke plek in gesprek met je doelgroep, zoals op de markt of op een festival. Of organiseer een aparte bijeenkomst en nodig je doelgroep uit.  
  • Registreer de inzichten en vat ze samen, zodat je er concrete acties uit kan halen.  

Casus Bibliotheek AanZet

De bibliotheek van Gorinchem heeft een Informatiepunt Digitale Overheid. Daar kunnen inwoners kosteloos terecht met al hun vragen over zaken die online met de overheid geregeld moeten worden. Voorbeelden zijn belastingen, zorgverzekering, DigID etc. De bibliotheek wil hiermee als culturele organisatie bijdragen aan een inclusieve samenleving. In samenwerking met Huh? gingen zij de straat op met het Meldpunt Onbegrijpelijke Zaken. 

“We willen graag van mensen weten tegen welke onbegrijpelijke zaken ze aanlopen, want als we dat weten kunnen we er iets aan doen.”

Marlous Beijer, coördinator basisvaardigheden, Bibliotheek AanZet

Gele kliko

De zogeheten ‘huh-supporters’ maken notities van gesprekken die ze hebben met inwoners die een  onbegrijpelijke zaak willen melden. Deze notities verzamelen ze in de gele kliko. Tijdens zo’n gesprek worden open vragen gesteld: Wat vind je lastig? Wat zou het makkelijker voor je maken? Heb je een voorbeeld van iets wat voor jou wel super toegankelijk is? Met al deze inzichten kunnen organisaties tot concrete acties komen om inclusiever en toegankelijker  te zijn.  

Over Huh? Wat bedoelt u?

Huh? Wat bedoelt u? is een actieprogramma dat bedrijven en organisaties helpt met het vereenvoudigen van hun producten en diensten. Daarmee willen ze dat organisaties alerter zijn op onbegrip. Want het gaat er niet om wat je als organisatie van jezelf vindt, maar om wat de doelgroep ervaart in het contact met jou. Zij zijn de eindgebruikers van jullie dienstverlening en producten. Met die informatie kun je zaken veranderen.

Deel dit artikel