De groep van 18 tot 30 jaar is de grootste leeftijdsgroep in Amsterdam, maar komt traditiegetrouw weinig in musea. Met de Vincent-op-vrijdag-avonden weet het Van Goghmuseum hen inmiddels goed te bereiken. Maar dat geldt niet voor de groep jonge Amsterdammers met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse afkomst (STAM). Van Gogh verbindt is een samenwerkingstraject van het Van Goghmuseum en de Erasmus Universiteit, met als doel ook de jonge STAM-Amsterdammers te bereiken.

Het project Van Gogh verbindt werkt niet voor maar met de doelgroep; er zijn twintig jongvolwassenen met een niet-westerse achtergrond bij betrokken. De looptijd van het project is vier jaar. De eerste twee jaar waren gericht op onderzoek, draagvlak creëren en het netwerk verbreden. Ook werden pilots georganiseerd. De opgedane kennis wordt gedeeld met de sector.

De resultaten van een onderzoek onder mbo-studenten zijn bijvoorbeeld gebruikt om de educatieve programma’s van het museum aan te scherpen en om nieuwe programma’s te ontwikkelen. Uit gesprekken met de doelgroep bleek ook dat identificatie met rondleiders/museumdocenten belangrijk is. De poule van rondleiders wordt daarom in de toekomst diverser van samenstelling.

Na vier jaar moet het project – onder meer – het volgende opleveren:

  • 40 concrete activiteiten voor jongvolwassenen met een STAM-achtergrond
  • Een heldere positionering van het museum ten opzichte van jongvolwassenen met een STAM-achtergrond
  • Inzicht in hoe het museum deze doelgroep duurzaam kan betrekken
  • Interne bewustwording rondom culturele diversiteit
Deel dit artikel