Na jaren school is het moment aangebroken: je mag stagelopen. Veel studenten kijken ernaar uit om hun kennis toe te passen in de praktijk en zo meer over zichzelf en het werkveld te leren. Helaas krijgt niet elke student dezelfde kans op deze leerzame tijd. Discriminatie start soms al bij het indienen van een cv. Zo deed het Verwey-Jonker Instituut in 2021 onderzoek naar stagediscriminatie, waaruit o.a. bleek dat dat studenten met een naam die kan verwijzen naar een bi-culturele achtergrond minder kans hebben op een stageplaats dan andere studenten. Een toekomstbestendige cultuursector vraagt om een inclusievere aanpak voor én tijdens stages.

Stage Cultuur Inclusief

Stage Cultuur Inclusief

Stage Cultuur Inclusief is er om diversiteit en inclusie bij de instroom van jong talent in de cultuursector te stimuleren. Het voorkomen van stagediscriminatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De regeling is onderdeel van diverse middelen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) inzet om de arbeidsmarkt te verbeteren. Via een online platform kunnen studenten en starters een account aanmaken en zich inschrijven. Elke student die wil leren en werken in een diverse en inclusieve cultuursector kan meedoen. De mogelijkheden variëren van stageplekken bij musea tot theaters, van podia tot festivals en van organisaties voor cultuureducatie tot amateurkunst.

Persoonlijke bemiddeling voor divers talent

Stage Cultuur Inclusief is de schakel tussen instelling en stagiair. Maxime Hallatu, projectcoördinator bij het platform vertelt: ‘’We merken dat stagediscriminatie nog echt een probleem is. Als bemiddelaar kijken wij in eerste instantie naar de capaciteiten van de student. Zo willen we voorkomen dat in dit proces al wordt gediscrimineerd. Aan studenten kunnen we laten zien dat je een leuke stageplek kunt vinden, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent.”

Veiligheid

Als stagiair kan je in een kwetsbare positie terecht komen. Stage Cultuur Inclusief wil de veiligheid dan ook borgen. ”Vooraf vragen we bij instellingen wat ze al doen op het gebied van diversiteit en inclusie. We willen dat zij er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Mocht de stagiair zich toch onveilig voelen dan kan diegene (anoniem) een melding bij ons maken. Voor gespecialiseerde hulp verwijzen wij naar de instanties die hierop ingericht zijn, zoals Mores.‘’

Bijdrage voor culturele instellingen

Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde culturele instellingen kunnen stageplekken op het platform aanbieden. Bij een match kan de instelling een bijdrage aanvragen van maximaal € 1000,-. Maxime is blij met deze stimulans om de cultuursector diverser en inclusiever te maken: ”Niet elke culturele instelling heeft budget voor stagiaires. We merken dat vooral kleinere instellingen deze tegemoetkoming waarderen.”

Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder namens de zes Rijkscultuurfondsen. Binoq Atana neemt de praktische inrichting van de regeling en het contact met de culturele instellingen en organisaties op zich. Bekijk hier de website van Stage Cultuur Inclusief voor meer informatie.

Deel dit artikel