We leven in toenemende mate in een genetwerkte samenleving. Dat geldt ook voor musea. ‘Partnerschappen zijn essentieel,’ stelt Hendrikje Crebolder, directeur development en media van het Rijksmuseum Amsterdam. ‘Zo kunnen we meer mensen bereiken, kennis uitwisselen, zichtbaarder zijn en draagvlak creëren.’

Deel dit artikel