Nieuwe scan

Maakt jouw organisatie al structureel werk van diversiteit & inclusie? Is iedereen binnen de organisatie doordrongen van het Nederland van nu?