Wat wordt gemeten?

Wat meet je nu eigenlijk met deze scan? Eigenlijk het volgende: De mate waarin diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid onderdeel zijn van in het beleid dat je voert. Je meet dus als het ware hoe ver je beleid gevorderd is op het gebied van DIG in alle lagen van je organisatie: Programma, publiek, personeel en partners. De resultaten geven inzicht in waar het goed gaat, maar ook waar nog verbetermogelijkheden zijn. Op basis hiervan doe je een probleemanalyse, stel je doelen, en maak je een plan van aanpak. “Weten waar je staat” is dan ook het eerste van de vijf principes van de Code D&I – je bent hierna niet klaar! Je kunt de scan gebruiken als 0-meting, maar je kunt deze ook periodiek doen om vervolgens de resultaten naast elkaar te leggen en de voortgang te monitoren. Zo kun je zien of je groei doormaakt, en je doelen en plannen bijstellen waar nodig.

Wat meet je niet?

De scan is niét bedoeld om de diversiteit in samenstelling van bijvoorbeeld je publiek of personeel te “meten.” Daar zijn andere manieren voor, zoals data vergaren middels een medewerkers tevredenheidsonderzoeken, of enquêtes houden onder je bezoekers. Wel krijg je de mogelijkheid deze data – als je die hebt – in te vullen in deze scan, zodat je in de rapportage die je na afloop ontvangt het beleid dat je voert en de uitkomst ervan in percentages in één overzicht hebt. Dat kan handig zijn wanneer je de scan vaker doet en resultaten met elkaar gaat vergelijken: wat is er gebeurt in de samenstelling van ons publiek toen we aan de knop van programma zijn gaan draaien?  Hier is dus wel enig voorwerk voor nodig, je hebt daarom ook de mogelijkheid deze vragen over te slaan.

Wie vult deze scan in?

Idealiter vul je deze scan met meerdere mensen uit verschillende lagen van je organisatie in. Zo krijg je niet alleen een realistischer beeld, maar je brengt ook gelijk het gesprek over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in je organisatie op gang. Het is in elk geval belangrijk dat de decisionmakers betrokken zijn bij het invullen van de scan. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere mensen de scan individueel in te laten vullen. Iedereen ontvangt dan achteraf een rapportage (of je kunt deze allemaal naar één mailadres laten sturen), waarna je de resultaten kunt vergelijken om vervolgens het gemiddelde te nemen.

Inclusie net zo belangrijk als diversiteit

Zonder inclusie geen diversiteit. De twee begrippen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Inclusie verwijst naar de manier waarop er met verschillen wordt omgegaan, en of iedereen zich daardoor veilig, welkom en gerespecteerd voelt. We bieden daarom ook een werkvloerscan aan waarmee je ervaren mate van inclusie en sociale veiligheid in je organisatie (en dan specifiek de werkvloer) kunt meten. Klik hier voor de werkvloerscan.

Puntentelling en score

Je ontvangt na het invullen van de scan een geautomatiseerd rapport met een score; bij elke score hoort een fase waarin je je als organisatie begeeft. Ook krijg je een aantal aanbevelingen voor stappen die je kunt zetten als je in een bepaald stadium bent. Let op: Je krijgt géén punten voor de samenstelling van je publiek, personeel en partners – dat wil zeggen, de vragen waarin we naar absolute aantallen en percentages vragen (als je ervoor hebt gekozen deze te beantwoorden). Of het qua representatie wel of niet goed zit is namelijk afhankelijk van de demografische samenstelling van het gebied waarin je werkzaam bent: we kunnen hier geen meetlat hanteren die voor iedereen hetzelfde is. Wel krijg je bijvoorbeeld punten voor de mate waarin je rekening houdt met diversiteit als het gaat om werving en selectie van nieuw personeel, of de toegankelijkheid van je programma.

Wat doe ik na het invullen van de scan?

De Code Diversiteit & Inclusie bestaat uit vijf stappen. De eerste daarvan luidt: “Weten waar je staat.” De scan heeft als doel om hier een betere indruk van te krijgen. De rapportage die je achteraf ontvangt maakt duidelijk in welk ontwikkelingsstadium jouw organisatie zich bevindt als het om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) op alle lagen (alle p’s) van je organisatie: programma, publiek, personeel en partners. Met deze gegevens kun je vervolgens een probleemanalyse doen (i.e., hoe komt het dat mijn organisatie lager/hoger scoort op een bepaald gebied?). Is die voltooid, dan heb je de eerste stap van de Code D&I afgerond en kun je door naar de tweede: het integreren van DIG in de missie, visie en doelstellingen van je organisatie. Wat betekenen DIG voor jullie?

Als je al verder in het proces bent, kun je deze scan ook periodiek invullen om de voortgang te monitoren en waar nodig doelen en plannen bij te stellen. Het monitoren van de voortgang is overigens gelijk ook weer de vijfde en laatste stap van de Code D&I. Check de Code zelf (www.codedi.nl) voor de vijf stappen en tips en aandachtspunten bij elke stap.

Sociale wenselijkheid

Een puntentelling suggereert dat je iets goed en niet goed kunt doen. Het voelt misschien alsof je als organisatie beoordeelt wordt op waar je op dat moment staat. Dat lokt ook sociaal wenselijk gedrag uit – dat je de situatie iets rooskleuriger schetst dan de werkelijkheid in feite is. Maar de scan is een instrument van zelfevaluatie, je bent zelf gebaat bij eerlijkheid om inzicht te krijgen in de punten waarop je kunt verbeteren om verder te komen. Daarnaast gaat het bij diversiteit en inclusie niet om een soort meetlat waartegen je jezelf afzet. Iedere organisatie kan namelijk om verschillende redenen in een andere fase zitten. Het gaat om de groei die je doormaakt, dus of er verschillen waarneembaar zijn tussen de eerste keer dat je de scan invult en de tweede of derde keer, en of die groei overeenkomt met de ambities en plannen die je zelf hebt uitgesproken. In die zin ben je er juist bij gebaat de scan zo eerlijk mogelijk in te vullen, anders lijkt het of je helemaal geen groei hebt doorgemaakt als je de scan nog een keer invult. Natuurlijk zou je de antwoorden dan óók heel sociaal wenselijk kunnen invullen, maar dan staan je antwoorden op een gegeven moment wel héél ver weg van de realiteit wat natuurlijk opvalt.

Praktisch

De scan bestaat uit 41 vragen. Het invullen van de scan ervan duurt ongeveer een uur, afhankelijk van de manier waarop deze wordt ingevuld (met meerdere mensen tegelijk waardoor er een gesprek op gang kan komen, of individueel).