De &Awards dienen als stimulering, voorbeeld en signaal naar andere organisaties in de culturele sector en de creatieve industrie om hun handen uit de mouwen te steken om een inclusieve benadering op (een of meer van) de 4 P’s (Personeel, Programma, Publiek, Partners) toe te passen. 

Er worden in 2019 twee prijzen uitgereikt: 

 1. &Award+ geldbedrag van €20.000 voor een organisatie met een initiatief/project dat op het gebied van diversiteit en inclusie een markante stap heeft gezet, of een opvallend resultaat heeft geboekt. 

2.&Award + geldbedrag van € 5.000 voor een persoon die een zichtbare en onderscheidende bijdrage heeft geleverd op het vlak van diversiteit & inclusie. 

Dit kan een theater zijn dat veelvuldig werk van (nieuwe) cultureel diverse makers programmeert. Of een museum dat via andere PR kanalen een geheel nieuw publiek bereikt. Het kan ook een dansgezelschap zijn dat de wijken intrekt en daarmee een brug weet te slaan naar de diverse samenleving. Of een kunstproject dat in samenwerking met een aantal cultureel diverse partijen tot stand is gekomen, en daarmee een geheel nieuw verhaal heeft weten te vertellen. 

Criteria &Award 2019 voor een organisatie 

 • De inzender is een professionele organisatie/instelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland 
 • De inzender geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op educatie en inclusie 
 • De inzending heeft betrekking op een initiatief/project dat tussen 01-01-2019 en 31-12-2019 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden 
 • Het initiatief/project heeft een zichtbare/meetbare impact op (een of meer van) de 4 P’s 
 • Genomineerden behorende tot de finalisten zijn aanwezig op 1 november 2019 voor de uitreiking van de prijs 
 • De winnaar is bereid plaats te nemen in de jury van 2020 

Criteria &Award 2019 voor de nominatie van een persoon 

 • Per organisatie kan een persoon voorgedragen worden 
 • De persoon die voorgedragen wordt is werkzaam in de culturele sector of creatieve industrie  
 • De genomineerde heeft een zichtbare/meetbare bijdrage geleverd aan het bevorderen van diversiteit & inclusie 
 • De bijdrage van de genomineerde is onderscheidend en innovatief 

rocedure nominaties 

Organisaties kunnen initiatieven/projecten en genomineerden voordragen via een digitaal formulier. Dit geldt ook voor de aanmeldingen van genomineerden voor de perspoonsprijs. De inzending gaat vergezeld van een korte omschrijving van het project, en een motivatie (max. 3 A4) waarom het betreffende initiatief/project in aanmerking zou moeten komen voor deze prijs. Gevraagd wordt naar een opvallende rol, een bijzondere competentie, karakter of innovatieve aanpak. De jury kan om nadere info verzoeken. De inzender kan ook beeldmateriaal uploaden als aanvulling/pitch. De &Award wordt uitgereikt bij, door de jury vastgestelde, voldoende kwaliteit. 

De jury, bestaande uit 5 personen inclusief de voorzitter, selecteert maximaal 5 genomineerden. Uit deze genomineerden wordt een winnaar gekozen. De genomineerden worden verzocht om op vrijdag 1 november aanwezig te zijn op het event Beeld&Storm dat dit jaar gehouden wordt in het Kinderboekenmuseum in Den Haag 

Communicatie 

De inschrijving is geopend vanaf 3 september via een open call op www.codedi.nl . Tussen 3 september en 6 oktober kunnen projecten en/of genomineerden ingediend worden. De namen van de genomineerde kandidaten worden via bovengenoemde website en via verschillende media bekend gemaakt. 

Benoeming jury 

Juryleden (max 5 pp) worden op persoonlijke titel benoemd. Bij de voordracht wordt rekening gehouden met een goede vertegenwoordiging van verschillende actoren. Het juryrapport wordt opgesteld door een aan de jury toegevoegde secretaris.