Diversiteit gaat over alles en iedereen die niet past in het hokje, wit, hetero, man en valide, want er heerst een vanzelfsprekendheid dat alles wat daarvan afwijkt onder divers valt. Inclusie gaat over… Tja, wat is het verschil eigenlijk?

De thema’s diversiteit en inclusie zijn de toverwoorden geworden op de checklist van bedrijven, organisaties, subsidieverleners en makers. Waarom? Men wil relevant blijven. Je bent bijna dom als je deze woorden niet op je checklist hebt staan, aangezien er bakken met geld vrijgemaakt worden voor diversiteits- en inclusievraagstukken. De wil is er, omdat het in eerste instantie geld oplevert. Maar de bereidwilligheid is vaak zoek, want: maak je het tot een 24/7 leefstijl of besteed je x aantal uren per week hieraan?

Diversiteit en inclusie neigen te draaien om GELD! Het moet geld opleveren en vooral geen geld kosten! Er wordt om advies gevraagd aan de mensen die vallen onder D&I. Zij lijken de experts te zijn op het gebied van wat er nodig is, dus worden we alleen uitgenodigd voor de D&I-gesprekken en voor niets anders. De essentie van diversiteit en inclusie ontbreekt. Enerzijds word je uitgenodigd, omdat je daarmee alléén divers bent tijdens D&I gesprekken, anderzijds ziet de doelgroep diversiteit zichzelf niet als meer dan dat! De focus is vooral op alles en iedereen die niet divers is, waardoor alles en iedereen onderbelicht wordt die al jaren divers en inclusief zijn. Het Bijlmer Parktheater is een groot voorbeeld hiervan! Zij horen al het geld te krijgen, zij zijn een expert waar anderen nog amateur in zijn.

Pioniers van diversiteit en inclusie in Nederland zijn onder andere Rufus Collins en Henk Tjon in 1985 met De Nieuw Amsterdam. In die tijd was er geen geld aan gelabeld, maar een tegenwerking van alles en iedereen die er niet op leek.

Ik herdefinieer inclusie; inclusie gaat over dat je je moet verhouden tot een andere invalshoek dan je gewend bent oftewel die jezelf hebt. Inclusief zijn, is wanneer er een vorm/structuur is voortgekomen die aansluit bij al deze verschillende invalshoeken.

Doelgroep diversiteit en inclusie: wij zijn experts op dit onderwerp en kunnen advies geven aan alles en iedereen die dit tracht te worden en te blijven. Laten ze ons betalen zoals elk andere adviseur betaald krijgt. Nederland behoort tot 1 van de rijkste landen van de wereld. Er is zat geld, de nood ligt alleen nog niet overal hoog genoeg, mede omdat we het gratis en voor niets doen. We hebben allemaal getuigen mogen zijn van hoe bij nood zoals een pandemie van nu, een spaarpot van een X bedrag aan geld opgehoest kan worden. Ik zou zeggen dat de nood nog niet hoog genoeg ligt als we spreken over D&I. Dat betekent dat we hogere eisen moeten stellen.

Open mic
In de open mic schrijft of vertelt een professional een persoonlijk verhaal, een hartekreet of een visie op diversiteit en/of inclusie, om te inspireren, te motiveren en van te leren.