Volg de stappen uit de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie:

Stap 1: Weet waar je staat

Onbewuste vooroordelen, iedereen heeft ze. De kunst is om die vooroordelen te herkennen. Onze meningen en opvattingen over ‘de ander’ worden geladen door ons eigen culturele referentiekader. Hierdoor wordt ons denken en handelen continu beinvloed. Word je bewust van je onbewuste vooroordelen (unconscious bias), krijg zicht op de blinde vlekken van jezelf en van je organisatie. Dat is essentieel om te kunnen werken aan diversiteit & inclusie.

Stap 2: Integreer diversiteit en inclusie in je visie

Benoem in de missie, visie en doelstellingen van jouw organisatie wat diversiteit en inclusie betekenen voor jouw organisatie. Met het integreren van diversiteit en inclusie in de visie van je organisatie maak je duidelijk waar de noodzaak tot veranderen ligt.

 • Maak diversiteit en inclusie expliciet. Maak in de visie expliciet waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om te werken aan diversiteit en inclusie. Zet communicatiemiddelen in om de visie met iedereen binnen de organisatie te delen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteit en inclusie.
 • Schets de omgeving. Maak in de visie duidelijk in welke omgeving jouw organisatie actief is, wat de kenmerken van de omgeving zijn in termen van diversiteit en inclusie, en hoe jouw organisatie zich tot die omgeving verhoudt.

Stap 3: Creëer commitment en draagvlak

Werken aan diversiteit en inclusie vereist draagvlak en persoonlijk commitment. Niet alleen bij de leiding of een projectgroep, maar bij de gehele organisatie. Maak werken aan diversiteit en inclusie persoonlijk, zodat iedereen betrokken raakt. We bieden in het najaar een aantal trajecten aan die hierbij helpen.

 • Betrek de hele organisatie. Duidelijke intrinsieke motivatie en commitment van de leiding van je organisatie is essentieel.
  • Laat zien dat je er mee bezig bent, en spreek je uit
  • Betrek collega’s op alle niveaus bij het opstellen van je plan van aanpak. Bespreek gezamenlijk de inzichten over onbewuste vooroordelen, stimuleer zelfreflectie
  • Bespreek binnen je organisatie zowel de formele processtappen die nodig zijn voor verandering als de emoties of gedachten die daarbij spelen. Neem iedereen mee in het veranderproces. Agendeer het onderwerp tijdens reguliere overleggen.

Stap 4: Maak een plan van aanpak

Maak jouw plan van aanpak op basis van de vier P’s: programma, publiek, personeel en partners. Formuleer voor alle P’s waar je nu staat en wat de gewenste situatie is. Formuleer heldere doelstellingen bij die gewenste situatie en ondersteun de doelstellingen waar mogelijk met streefcijfers op basis van de voorgestelde meetwaarden die je bij de vier P’s kunt terugvinden.

 • Het format Plan van Aanpak van Diversiteit in Bedrijf helpt je op weg.
  Bepaal de acties die nodig zijn om jouw doelstellingen te bereiken en voer deze uit. Zorg dat de mensen in jouw organisatie de doelen kennen en weten waarom ze belangrijk zijn.
 • Maak hiervoor gebruik van jouw communicatie middelen: website, nieuwsbrief, social media etc.

Stap 5: Monitor en evalueer

Neem maatregelen om het werken aan diversiteit & inclusie te borgen. Bepaal wie binnen jouw organisatie toeziet op de voortgang en resultaten en hoe je daar verantwoording over aflegt. Sharing is caring.

 • Wees open en deel de uitkomsten met de hele organisatie in publiek toegankelijke communicatie. Laat uitkomsten niet hangen bij een deel van de organisatie.
 • Praat en evalueer!
  Voer regelmatig evaluatiegesprekken over het werken aan diversiteit & inclusie. Zo-wel op het niveau van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht als op individueel medewerkersniveau.
 • Manage je 4 P’s
  Jouw doelstellingen op de vier P’s staan niet op zichzelf, blijf deze in samenhang managen. Houd bij het gebruik van meetwaarden niet alleen harde cijfers (aantallen), maar ook ‘zachtere’ targets (waardering en gevoel) in het oog. Speciaal voor directieleden ontwikkelden wij in samenwerking met de Academie voor Cultuur Management de leergang Inclusive Leadership. Voor meer info kun je contact opnemen met office@academievoorcultuurmanagement.nl.
 • Check de financieringsvoorwaarden
  Wees alert op financieringsvoorwaarden van financiers ten aanzien van prestatie en verantwoording over diversiteit & inclusie.