Om commitment en draagvlak te verkrijgen voor diversiteit en inclusie, is het belangrijk om te reflecteren op de sfeer binnen je organisatie. Hoe veilig is het er? Een veilige, stimulerende werksfeer is een belangrijke voorwaarde om intern gesprekken aan te kunnen gaan over – bijvoorbeeld – onbewuste vooroordelen en de wijze waarop deze bepalend zijn voor het beleid.

Omgangsvormen zijn een belangrijk thema in deze sessie: wat voor gedragingen en uitingen worden normaal gevonden, en wie bepaalt eigenlijk of bepaald gedrag gewenst is of juist niet?

Het doel van deze sessie is om te leren hoe je je kunt uitspreken en hoe je het zelfreflecterend vermogen binnen je organisatie kan vergroten. Daarnaast bekijken we welke stappen genomen moeten worden om alle professionals binnen de organisaties te betrekken bij het in gang zetten van veranderingen.