Tijdens het uitrollen van een nieuwe visie, en het uitwerken van een bijbehorend plan van aanpak, zul je mogelijk stuiten op weerstand. In deze sessie krijg je handvatten aangereikt om het hoofd te kunnen bieden aan dilemma’s en eventuele tegenslagen.

We schetsen een kader waarmee je op constructieve wijze om kunt gaan met dilemma’s met diversiteit. Daarnaast gaan we door middel van rollenspellen (met een trainingsacteur) oefenen met scenario’s en gespreksvoering.