Partners

Met wie werken jullie samen? Bepaal met elkaar of de huidige partners van je organisatie aansluiten op jullie wensen en doelen ten aanzien van diversiteit & inclusie. Als jullie likeminded zijn en elkaar ook op dat punt versterken, zit het helemaal goed. Anders is het een mooie kans om nieuwe samenwerkingen te zoeken.

Personeel

Herkenning ontspant. Wil je als podium, cultureel instituut, museum, theater… overleven? Dan is het nodig je best te doen om een mooie afspiegeling van de samenleving terug te zien in je personeel. Bied nieuwe collega’s een thuis en geef ze een punt van herkenning. Bied kansen, maak ruimte en zorg dat de mensen in jouw organisatie inclusief kunnen denken en handelen.

Programma

Artistiek programma wil applaus en volle zalen. Een aanbod dat aanspreekt. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot veel programmering. Gezien de diversiteit van de samenleving gaat artistieke kwaliteit altijd gepaard met verscheidenheid. Voed je met nieuwe (artistieke) perspectieven en wees je bij het programmeren bewust van inclusie en diversiteit.

Publiek

Het is een uitdaging en een noodzaak om je publiek van de toekomst te leren kennen. Die mooie collectie fans van alle leeftijden, van alle sexes, van alle kleuren en met alle smaken. Breng alle gewenste doelgroepen in kaart en benoem wat hen insluiten betekent voor jouw organisatie. In hoeverre voelt dat gewenste publiek zich met jouw organisatie verbonden en welkom?